Bästsäljare

Information

Tillverkare

Visade produkter

Häradsekonomiska kartor för Disgen Visa större

Häradsekonomiska kartor för Disgen

Ny produkt

Välj under Område vilket län du vill köpa.
Levereras på USB.

Denna produkt är förseglad och inkluderas inte av ångerrätten vid bruten förpackning.

Mer detaljer

253 produkter i lager

200,00 kr

Mer information

De häradsekonomiska kartorna började tas fram 1859 och den arbetskrävande manuella karteringen pågick fram till 1934. Kartorna ger en sammanhängande bild av riket baserat på häradskartor och laga skifteskartor. Häradsekonomiska kartan blev inte rikstäckande då karteringen fick ny teknik som introducerades under 1930-talet då flygfotografering började användas. Det finns därför vita områden för Småland, Öland, Gotland, Bohuslän, merparten av Dalarna och övriga län norrut. Men där den finns gjord är den till stor glädje. Kartorna gjordes i skalan 1:20.000 för de flesta länen, några i Norrbotten i skala 1:50 000.

I paketen finns också 660 dokument med sockenbeskrivningar med information om de ingående socknarnas fastigheter och deras ägare. 

OBS! Kartorna för Gotlands län 1939-40 (I) och Göteborg/Bohus län 1932-39 (O) är Ekonomiska kartor. Kartorna för Västernorrlands län (Y) och Jämtlands län (Z) är Sockenkartor.

Mer information om våra kartor finns här.