Bästsäljare

Information

Tillverkare

Visade produkter

Ekonomiska kartor för Disgen: Gotlands län 1939-40

58

Ny produkt

Ekonomiska kartor för Gotlands län 1939-40. Levereras på USB-minne.
Kartorna är särskilt anpassade för att användas med Disgen.

Mer detaljer

17 produkter i lager

300,00 kr

Mer information

Den helt manuella kartläggningen för de Häradsekonomiska kartorna avslutades i början på 1930-talet.
Flygfototekniken introducerades och Gotlands län blev det andra länet på vilket den nya tekniken kom att tillämpas.
Flygfotona anpassades till markytans utbredning och benämndes ortofoton. Ovanpå ortofotot i nyanser av grått, grönt och gult tillfördes sedan kartinformationen.

Till detta läns kartor togs det inte fram några speciella härads- och sockenbeskrivningar.
Men bifogade sockenbeskrivningar, hämtade ur Svenska Gods och Gårdar från 1940, är en bra ersättning.

Sockenkartor från 1700-talet inkluderas.