Bästsäljare

Information

Tillverkare

Visade produkter

Generalstabskartan Norra verket (EJ för Disgen)

55

Ny produkt

Generalstabskartan, Norra verket, i skalan 1:200 000 speglar vårt lands topografi under senare halvan av 1800-talet.
Levereras på USB.

OBS! EJ ANPASSAD FÖR DISGEN.

Mer detaljer

6 produkter i lager

495,00 kr

Mer information

Generalstabskartan, Norra verket, i skalan 1:200 000 speglar vårt lands topografi under senare halvan av 1800-talet. Kartorna beskriver naturlandskapet inklusive höjdförhållanden, kommunikationer, bebyggelse och översiktlig markanvändning. De var ursprungligen framtagna för militärt bruk. Från 1886 började dessa ges ut av Generalstaben. 1923 gavs den sista kartan ut som också gjorde serien landstäckande. Denna volym innehåller 84 kartor på 225 blad. Bladen 68, 69, 74 och 75 gavs aldrig ut. För att göra kartsatsen komplett förekommer bl.a. konceptkartor i skalan 1:50 000. En detaljerad bladindelning och teckenförklaringar ingår som separata filer på volymen.
Kartorna är i form av Jpeg-bilder.
På denna USB medföljer också som pdf referensverket Generalstabskartan 1805 - 1979 av Lars Ottosson och Allan Sandberg. Boken utgavs 2001 av Kartografiska  Sällskapet.