Bästsäljare

Information

Tillverkare

Visade produkter

Generalstabskartan Södra verket (EJ för Disgen)

52

Ny produkt


Generalstabskartan Södra verket omfattar 103 kartblad från Ystad till Söderhamn i skala 1:100 000. 
Levereras på USB-minne.

OBS! EJ ANPASSAD FÖR DISGEN.

Mer detaljer

5 produkter i lager

495,00 kr

Mer information

Generalstabskartan i skalan 1:100 000 speglar vårt lands topografi under senare halvan av 1800-talet.
Kartorna beskriver naturlandskapet inklusive höjdförhållanden, kommunikationer, bebyggelse och översiktlig markanvändning.
De var ursprungligen framtagna för militärt bruk. Från 1874 började dessa ges ut av Generalstaben. 1923 gavs den sista kartan ut som också gjorde serien landstäckande.
Denna volym innehåller det Södra verket med 103 kartblad.
Bladen 38, 47, 50 och 58 existerar inte. Bladen 48 och 49 saknas. Blad 60 ingår i blad 61.
En detaljerad bladindelning och teckenförklaring ingår som separata filer på volymen.
Kartorna är i form av Jpeg-bilder.

Täckningskarta