Bästsäljare

Information

Tillverkare

Nyheter

Visade produkter

Häradsekonomiska kartor för Disgen: Örebro län med södra Dalarna

34

Ny produkt

Häradsekonomiska kartan för Örebro län och södra Dalarna. Levereras på DVD. Kartorna är särskilt anpassade för att användas med Disgen.

Denna produkt är förseglad och inkluderas inte av ångerrätten vid bruten förpackning.

Mer detaljer

217 produkter i lager

250,00 kr

Mer information

Hur såg dina släktingars hembygd ut på 1800-talets andra hälft och i början på 1900-talet? De häradsekonomiska kartorna är fina exempel på färgglada och informativa kartor från denna tid.

Häradsekonomiska kartan gjordes från 1859 till slutet av 1930-talet. Den baseras på laga skifteskartor och ger en bra överblick över markanvändning, vegetation, bebyggelse och kommunikationer. DIS anpassar dessa till RT90 och paketerar dem länsvis för användning i Disgen.

Innehåll och täckning

Innehållet på denna DVD-skiva består av kartor för Örebro län samt vissa delar av södra Dalarna.

Bladfördelningen framgår av den karta som finns sist i denna produktbeskrivning.

Kartorna är dels de DjVu-filer som även finns tillgängliga på Lantmäteriets webbplats för historiska kartor, och dels georefererade versioner av dessa anpassade för import och visning i Disgen (version 8.2c eller senare). "Georeferering" betyder att kartorna genom ett omfattande manuellt arbete har delats ner i lagom stora bitar och sedan anpassats för att stämma med dagens kartmaterial. Man kan alltså lägga en gammal karta ovanpå en nyare och jämföra hur terrängen har ändrats.

Förutom kartmaterialet medföljer häradsbeskrivningar som informerar om socknarnas gårdar på kartorna.

Om kartbilderna

Skivan innehåller dels kartbilder i DjVu-format. Dessa kan läsas i de flesta webbläsare med hjälp av ett särskilt, gratis, tilläggsprogram. Menyprogrammet kan användas både i Windows och på Mac men kräver en rimligt ny webbläsare och nyssnämnda tilläggsprogram.

Skivan innehåller också georefererade kartbilder i jpeg-format. Dessa är främst tänkta att användas i Disgen men kan visas i snart sagt vilket annat program som helst.

Tips

Skivan kräver ingen särskild installation (förutom DjVu-tilläggsprogrammet). Du kan läsa kartbilderna direkt från skivan. För bättre prestanda rekommenderar vi att innehållet kopieras till datorns hårddisk. Detta kräver ett par tre gigabyte utrymme, men det blir mycket snabbare att använda.

Täckningskarta