Bästsäljare

Information

Tillverkare

Visade produkter

Generalstabskartor för Disgen: Södra verket

Ny produkt

Generalstabskartor Södra verket i skala 1:100 000, speglar Sveriges södra län från 1837 till början av 1900 talet. Kartan är uppdelad i sammanslagna län (se bild).

Anpassade för Disgen.

Mer detaljer

35 produkter i lager

200,00 kr

Mer information

Generalstabskartor för södra länen i Sverige i skalan 1:100 000 speglar vårt lands topografi från förra halvan av 1800-talet till början av 1900-talet. Kartorna beskriver naturlandskapet inklusive höjdförhållanden, kommunikationer, bebyggelse och översiktlig markanvändning. De var ursprungligen framtagna för militärt bruk. Från 1886 började dessa ges ut av Generalstaben. 1923 gavs den sista kartan ut som också gjorde serien landstäckande.
Denna volym innehåller 110 kartor. En täckningskarta med detaljerad bladindelning över de södra länen ingår som en separat karta. Originalkartorna med teckenförklaringar ingår som separata filer på volymen.
Kartorna är i form av jpeg-bilder.
Kartorna är utgivna länsvis med flera län på samma USB minne, exempelvis på ett USB minne finns Malmöhus, Kristianstads, Blekinge och Hallands län.
På denna USB medföljer också som pdf referensverket Generalstabskartan 1805 - 1979 av Lars Ottosson och Allan Sandberg. Boken utgavs 2001 av Kartografiska Sällskapet.
Vidare ingår en detaljerad manual om hur man laddar ned Generalstabskartorna till Disgen.

Länsbokstäver
AB  Stockholm län
C    Uppsala
D   Södermanland
E   Östergötland
F   Jönköping
G   Kronoberg
H   Kalmar
I    Gotland
K   Blekinge
L   Kristianstad
M   Malmöhus
N   Halland
O   Göteborgs och Bohus
P   Älvsborg
R   Skaraborg
S   Värmland
T   Örebro
U   Västmanland
W   Kopparberg (nuvarande Dalarna)
X   Gävleborg