Bästsäljare

Information

Tillverkare

Visade produkter

Generalstabskartor för Disgen: Norra verket

Ny produkt

Generalstabskartan Norra Verket i skala    1:200 000 och delvis 1:50 000, speglar Sveriges norra län under senare delen av 1800 talet samt början på 1900 talet .Kartan omfattar även fjällvärlden

Anpassade för Disgen.

Mer detaljer

23 produkter i lager

200,00 kr

Mer information

Generalstabskartan, Norra verket, i skalan 1:200 000 speglar vårt lands topografi under senare halvan av 1800-talet. Kartorna beskriver naturlandskapet inklusive höjdförhållanden, kommunikationer, bebyggelse och översiktlig markanvändning. De var ursprungligen framtagna för militärt bruk. Från 1886 började dessa ges ut av Generalstaben. 1923 gavs den sista kartan ut som också gjorde serien landstäckande. Denna volym innehåller 84 kartor. För att göra kartsatsen komplett förekommer bl.a. konceptkartor i skalan 1:50 000. En detaljerad bladindelning över hela Norra Verket ingår som en separat karta. Originalkartorna med teckenförklaringar ingår som separata filer på volymen.
Kartorna är i form av jpeg-bilder.

På denna USB medföljer också som pdf referensverket Generalstabskartan 1805 - 1979 av Lars Ottosson och Allan Sandberg. Boken utgavs 2001 av Kartografiska Sällskapet.

Vidare ingår en detaljerad manual om hur man laddar ned Generalstabskartorna till Disgen