Bästsäljare

Information

Tillverkare

Visade produkter

Generalstabskartor för Disgen: Norr om Mälaren

15

Ny produkt

Detta är en DVD-skiva med delar av generalstabskartan för norra delen av Sverige. Kartorna är särskilt anpassade för Disgen men kan användas i andra program eftersom det är vanliga bildfiler. Läs mer nedan om bland annat täckning.

Denna produkt är förseglad och inkluderas inte av ångerrätten vid bruten förpackning.

Mer detaljer

235 produkter i lager

125,00 kr

Mer information

Generalstabskartan framställdes under en ca 150 år lång period. Gravyren av det första bladet påbörjades 1827, men utgivning för civila ändamål påbörjades först 1857. De sista reviderade generalstabskartorna utgavs under 1970-talet, då kartserien ersattes helt av den topografiska kartan.

Kartorna på våra DVD:er är sammansatta generalstabskartor över ett antal tätortsområden. De har anpassats till koordinatsystemet RT90 och förekom som bonusmaterial på de DVD-skivor från Lantmäteriet som innehöll Gröna kartan i skala 1:50.000. Dessa bonuskartor har DIS konverterat från Lantmäteriets RIK-format till JPG-format och preparerat så att de enkelt kan importeras som färdiga underlagskartor i Disgen 8.2c eller senare version.